Antitela

Антителата, наричани и имуноглобулини (означавани в медицината като Ig), са серумни гликопротеини, които се образуват след проникване на антиген в организма и могат специфично да се свързват с него.

Антителата принадлежат към гама-глобулините. Те се синтезират и секретират от активираните B-лимфоцити – плазмоцити в отговор на антигенно стимулиране. Съдържат се в кръвния серум, в лимфата, в минимални количества в междуклетъчните пространства или урината. Установяват се и на повърхността на циркулиращи В-лимфоцити.

Find Product:

1-CSB-PA000002
ACR Antibody
Cusabio
 • Form: Liquid
 • Buffer: Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. Purification: The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen.
 • 50ug
 • 100ug
Description: A polyclonal antibody against ACR. Recognizes ACR from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: WB, ELISA;WB:1/500-1/2000.ELISA:1/5000
1-CSB-PA000013
ADAM10 Antibody
Cusabio
 • Form: Liquid
 • Buffer: Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen.
 • 50ug
 • 100ug
Description: A polyclonal antibody against ADAM10. Recognizes ADAM10 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: WB, ELISA;WB:1/500-1/2000.ELISA:1/20000
1-CSB-PA000014
ADIPOQ Antibody
Cusabio
 • Form: Liquid
 • Buffer: Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen.
 • 50ug
 • 100ug
Description: A polyclonal antibody against ADIPOQ. Recognizes ADIPOQ from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: WB, ELISA;WB:1/500-1/2000.ELISA:1/5000
1-CSB-PA000015
BID Antibody
Cusabio
 • Form: Liquid
 • Buffer: Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen.
 • 50ug
 • 100ug
Description: A polyclonal antibody against BID. Recognizes BID from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: WB, ELISA;WB:1/500-1/2000.ELISA:1/10000
1-CSB-PA000018
CASP14 Antibody
Cusabio
 • Form: Liquid
 • Buffer: Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen.
 • 50ug
 • 100ug
Description: A polyclonal antibody against CASP14. Recognizes CASP14 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: WB, ELISA;WB:1/500-1/2000.ELISA:1/40000
1-CSB-PA000020
CASP3 Antibody
Cusabio
 • Form: Liquid
 • Buffer: Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen.
 • 50ug
 • 100ug
Description: A polyclonal antibody against CASP3. Recognizes CASP3 from Human, Monkey. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: WB, ELISA;WB:1/500-1/2000.ELISA:1/40000
1-CSB-PA000026
CASP7 Antibody
Cusabio
 • Form: Liquid
 • Buffer: Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen.
 • 50ug
 • 100ug
Description: A polyclonal antibody against CASP7. Recognizes CASP7 from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: WB, ELISA;WB:1/500-1/2000.ELISA:1/40000
1-CSB-PA000033
CTSH Antibody
Cusabio
 • Form: Liquid
 • Buffer: Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen.
 • 50ug
 • 100ug
Description: A polyclonal antibody against CTSH. Recognizes CTSH from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: WB, ELISA;WB:1/500-1/2000.ELISA:1/20000
1-CSB-PA000044
DFFA Antibody
Cusabio
 • Form: Liquid
 • Buffer: Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen.
 • 50ug
 • 100ug
Description: A polyclonal antibody against DFFA. Recognizes DFFA from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: WB, IHC, ELISA;WB:1/500-1/2000.IHC:1/100-1/300.ELISA:1/20000
1-CSB-PA000061
ZC3H7B Antibody
Cusabio
 • Form: Liquid
 • Buffer: Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen.
 • 50ug
 • 100ug
Description: A polyclonal antibody against ZC3H7B. Recognizes ZC3H7B from Human. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: WB, IHC, ELISA;WB:1/500-1/2000.IHC:1/100-1/300.ELISA:1/10000